Måned: mars 2020

Diverse Xypex prosjekter

Korgfjelltunnelen Vefsn  Prosjektsted: Korgfjelltunnelen, Vefsn  Byggherre: Statens vegvesen Nordland   Entreprenør: Leonard Nilsen AS / Con- Seal AS  Kommentarer: I et område med vesentlig vanngjennomtrengning ble Xypex Admix tilsatt C55 MA sprøytebetong og et ca. 6 cm tykt lag med betong ble sprøytet direkte på fjellet.På 2 steder hvor det var konsentrert lekkasje ble Xypex Patch & Plug påført. Dette område er i dag helt …

Diverse Xypex prosjekter Les mer »

Statoil (Equinor) Medkila Harstad

Arbeid utført 2017 Arbeidsbeskrivelse Vanntetting av av betongvegger i kjeller/kulvert og garasjeanlegget til Equinor tidligere kontorbygning Medkila Harstad Produker som er brukt: Xypex Concentrate Xypex Modified Xypex Patch n Plug Andre prosjekter

Garasjeanlegg Østre Skolepark Bodø

Arbeid utført 2019-2020 Arbeidsbeskrivelse Vanntetting av skjøter mellom betongelementer  Problemer at vann som drypper og  skader lakken på bilene Produker som er brukt: Xypex Concentrate Xypex Modified Xypex Patch n Plug Andre prosjekter