Arbeid utført

2019-2020

Arbeidsbeskrivelse

Aktuell Elektriske AS Drammen 

Prosjektsted: Aktuell Elektriske AS, Drammen . 

Utført: 1982 

Entreprenør: Atle Skansen AS 

  

Kommentarer: 

Tetningsarbeider med Xypex ble utført da det var store lekkasjer i vegger og gulv, ca. 1500 m2 med meget godt resultat. Tetningsarbeidet ble utført under til dels stort vanntrykk. Forbruk ca. 10 tonn Xypex 

Produker som er brukt: