Tunell

Vannverk Kleppe Hordaland

Arbeid utført 1983 Arbeidsbeskrivelse Vannverk Kleppe Hordaland  Prosjektsted: Vannverk, Kleppe, Hordaland  Utført: 1983    Kommentarer:  Vannlekkasje på flere steder i tunneler og tanker   i dette vannverksprosjektet på grunn av sprekker   og feil i betongen. Alle lekkasjene ble effektivt   tettet med Xypex.    Xypex Concentrate Xypex Modified Xypex Patch n Plug Andre prosjekter

Korgfjelltunnelen Vefsn

Arbeid utført 2003 Arbeidsbeskrivelse Prosjektsted: Korgfjelltunnelen, Vefsn  Byggherre: Statens vegvesen Nordland   Entreprenør: Leonard Nilsen AS / Con- Seal AS  Kommentarer: I et område med vesentlig vanngjennomtrengning ble Xypex Admix tilsatt C55 MA sprøytebetong og et ca. 6 cm tykt lag med betong ble sprøytet direkte på fjellet. På 2 steder hvor det var konsentrert lekkasje ble Xypex Patch & Plug påført. Dette område er …

Korgfjelltunnelen Vefsn Les mer »