Diverse Xypex prosjekter

Korgfjelltunnelen Vefsn  Prosjektsted: Korgfjelltunnelen, Vefsn  Byggherre: Statens vegvesen Nordland   Entreprenør: Leonard Nilsen AS / Con- Seal AS  Kommentarer: I et område med vesentlig vanngjennomtrengning ble Xypex Admix tilsatt C55 MA sprøytebetong og et ca. 6 cm tykt lag med betong ble sprøytet direkte på fjellet.På 2 steder hvor det var konsentrert lekkasje ble Xypex Patch & Plug påført. Dette område er i dag helt …

Diverse Xypex prosjekter Les mer »