Diverse Xypex prosjekter

Korgfjelltunnelen Vefsn 

Prosjektsted: Korgfjelltunnelen, Vefsn 

Byggherre: Statens vegvesen Nordland  

Entreprenør: Leonard Nilsen AS / Con- Seal AS 

Kommentarer: I et område med vesentlig vanngjennomtrengning ble Xypex Admix tilsatt C55 MA sprøytebetong og et ca. 6 cm tykt lag med betong ble sprøytet direkte på fjellet.På 2 steder hvor det var konsentrert lekkasje ble Xypex Patch & Plug påført. Dette område er i dag helt tett. Et område ble også tettet med Xypex Admix våren 2003  

Aktuell Elektriske AS Drammen

Prosjektsted: Aktuell Elektriske AS, Drammen .

Utført: 1982

Entreprenør: Atle Skansen AS

 

Kommentarer:

Tetningsarbeider med Xypex ble utført da det var store lekkasjer i vegger og gulv, ca. 1500 m2 med meget godt resultat. Tetningsarbeidet ble utført under til dels stort vanntrykk. Forbruk ca. 10 tonn Xypex

Vannverk Kleppe Hordaland

Prosjektsted: Vannverk, Kleppe, Hordaland

Utført: 1983

Kommentarer:

Vannlekkasje på flere steder i tunneler og tanker

 i dette vannverksprosjektet på grunn av sprekker

 og feil i betongen. Alle lekkasjene ble effektivt 

tettet med Xypex.

 
 

Bygning Alfred Nesset, Ålesund

Entreprenør: Nybygg AS, 6020 Vegsund

Kommentarer:

Før bygningen ble behandlet med Xypex ble det registrert så store vannmengder innvendig, at bygningen ikke kunne brukes til sitt endelige formål.fugene ble behandlet med Xypex Concentrate og Modified.

Svaneapoteket, Ålesund

Entreprenør: Nybygg AS, 6020 Vegsund

 

Kommentarer:

Nygningen er satt opp i naturstein med fuger. Før bygningen ble behandlet med Xypex ble det observert til dels mye fuktighet inne i lokalet. Tettet med Xypex Concentrate og Modified.

SAS Hotell Bryggen, Bergen

 

Prosjektsted: SAS Hotell Bryggen, Bergen

 

Oppdragsgiver: Ing. Thor Furuholmen A/S

Utført: 1982

 

Kommentarer:

Tetting av svømmebasseng med Xypex Concentrate før flislegging

Klaffebro Fredrikstad 2010

Prosjektsted:  Klaffebro Fredrikstad 2010


Byggherre: Statens Vegvesen 

Entreprenør: Skanska AS

 

Kommentarer: 1,1% Admix C500 NF av sementvekt i brofundament, samt slemmet med Xypex Concentrate innvendig tanker

Gangtunnel Høvringen Trondheim

Prosjektsted: Gangtunnel, Høvringen, Trondheim

 

Oppdragsgiver: Esso Norge

Utført: 2003 

Entreprenør: Jostein Fløttum AS

 

Kommentarer:

Gasslekkasje mellom lagertank for bensin i fjellhall og rørgate/gangtunnel.

Vegger og tak i gangtunnel var sprøytet med betong og denne hadde sprukket

og løsnet på flere steder. Reparert med Xypex Patch & Plug og spesialmørtel FX1000

iblandet Patch & Plug og deretter slammet med Xypex Concentrate.

Time Kommune

Prosjektsted: Vestly

 

Oppdragsgiver: Time Kommune

Utført: 2004

Entreprenør: LOG AS

 

Kommentarer:

Rehabilitering og tetting av høydebasseng med påsprøyting av Xypex Concentrate og

Modified ultimo mai 2004. Et basseng ble tettet høsten 2004

Kai og båtslipp

Kai og båtslipp  år 2003

 

Byggherre: Grimstadneset

Entreprenør: Allbetong AS

Kommentarer:1,2% Admix C1000 NF av sementvekt  Betong B45

 
 

Damanlegg Fiskefjord, Hadsel Kommune

Prosjektsted: Damanlegg Fiskefjord, Hadsel Kommune

 

Oppdragsgiver: Trollfjord Kraft AS  

Utført: Sommer 2004

Entreprenør: Betongtett Ltd

 

Kommentarer:

Det var en sprekk i en støpeskjøt i demningen hvor det har vært konstant vanngjennomstrømning i flere år med påfølgende frostskader. Sprekken ble slisset opp og renset. Xypex Patch & Plug ble påført for å tette den direkte vanngjennomstrømningen i demningen. Deretter ble Xypex Concentrate påført for å få i gang krystalliseringsprossen som ville sikre permanent vanntett betong .

Forretningsbygg Sjølyst, 0278 Oslo

Prosjektsted: Forretningsbygg Sjølyst, 0278 Oslo

 

Oppdragsgiver: PEAB AS

Utført: 2002

 

Kommentarer:

Tetting av betongdekke 552,5 m2 i garasjehus med Xypex

Nestun Bergen

Prosjektsted: Nestun Bergen

 

Byggherre: Teigland Eiendom AS

Entreprenør: Allbetong AS,  

 

Kommentarer:

Eldre basseng med lekkasje, renovert med  10cm ny isolasjon og 10cm  betonglag B30 bunn og vegger.
1,5% Admix C500 NF av sementvekt for all betong
v/c forhold 0,5
Før påstøp vegger blei det strødd et tynt lag Xypex Concentrate i staden for waterstopp

Telenor’s nye administrasjonsbygg i Kristiansand

Prosjektsted: Telenor’s nye administrasjonsbygg i Kristiansand

 

Oppdragsgiver: Unicon AS

Utført: 2002

 

Kommentarer:

Xypex Admix brukt i betongen for å redusere den relative fuktigheten hurtig

Høvåghallen, 4770 Høvåg

Prosjektsted: Høvåghallen, 4770 Høvåg

 

Oppdragsgiver: Kruse Smith AS

Utført: 2002

 

Kommentarer:

Xypex Admix brukt i betongen for å redusere den relative fuktigheten hurtig

Parkeringshus Stord

 Prosjektsted: Parkeringshus Stord 
 

Byggherre: W. Engelsens Eftf. AS

Entreprenør: Allbetong AS

Utført 2003

 

Kommentarer:Topplag tak-parkering dekke 1,0% Xypex Admix C1000 NF i øvre 10cm topplag av betongdekket

Ekornes Fabrikker

Prosjektsted: Ekornes Fabrikker, 6239 Sykkylven. 2000 m2 betongdekke.

Utført: 2002

Kommentarer: Blanding av 1080 kg Xypex Admix i betongen for å

redusere den relative fuktigheten.

Trengereid Fabrikker AS

Prosjektsted: Trengereid Fabrikker AS, 5237 Trengereid

 

Utført: 1980

 

Kommentarer:

Saltvannlekkasje gjennom gulv og vegger ble stoppet med Ultra Plug og Concentrate

Grindløkken Borettslag, Tønsberg

Prosjektsted: Grindløkken Borettslag, Tønsberg

 

Oppdragsgiver: Nøtterøy Boligbyggelag

Utført: 1981

 

Kommentarer:

Et totalareal på 30 m2 med mange sprekker ble reparert med Xypex.

 
 
 
 
 

Skaugentunnelen og Jongtunnelen

Prosjektsted: Skaugentunnelen og Jongtunnelen

 

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Entreprenør: Mika AS og AF gruppen

Utført: 2003 og 2004

 

Kommentarer:

Et større område ble tettet med sprøytebetong tilsatt Xypex Admix. Prosjektet 

ble avsluttet mars 2004 og vanngjennomtrengning i de behandlede områdene er stoppet

Kaldnesalleen Borettslag, Tønsberg

Prosjektsted: Kaldnesalleen Borettslag, Tønsberg

 

Oppdragsgiver: Tønsberg Boligbyggelag A/L, Holmen Nielsen

Utført: 1981

 

Kommentarer:

Vannlekkasje i gulv og sprekker i kjeller i kraftig regnvær. Problemet ble løst.

 
 
 
 
 

Nøtterøy Borettslag, Tønsberg

Prosjektsted: Nøtterøy Borettslag, Tønsberg

 

Oppdragsgiver: Nøtterøy Borettslag

Utført: 1981

 

Kommentarer:

Sprekker og hull i betongen, gulv og vegger

El-rom i boligblokk 0884 Oslo

Prosjektsted: El-rom i boligblokk 0884 Oslo

 

Oppdragsgiver: PEAB AS

Utført: 2002

 

Kommentarer:

Tetting av tak i el-rom med Xypex Concentrate.

 
 
 
 
 

Garasje, privatbolig, 1472 Fjellhamar

Prosjektsted: Garasje, privatbolig, 1472 Fjellhamar

 

Utført: 2002

 

Kommentarer:

Tetting av vannlekkasje i tak 56 m2 samt rehabilitering av gulv og vegg.

 
 
 
 
 

Prestestien Gamlehjem, Bergen

Prosjektsted: Prestestien Gamlehjem, Bergen

 

Oppdragsgiver: Brødrene Hauge A/S

Utført: 1982

 

Kommentarer:

Etter at Epoxy var brukt uten suksess, ble det påført et lag med Concentrate og 

et lag med Modifed mellom gulv og vegger.

Forsvarets Borettslag, 1352 Kolsås

Prosjektsted: Forsvarets Borettslag, 1352 Kolsås

 

Utført: 2002

 

Kommentarer:

Tetting av fukt og vannlekkasje med Xypex i leilighet og terrasse over garasjeanlegg.

 
 
 
 
 

Modum Felleslag AS, Modum i Buskerud

Prosjektsted: Modum Felleslag AS, Modum i Buskerud

 

Oppdragsgiver: Ing. Selmer AS

 

Kommentarer:

Påført 2 lag Xypex Concentrate. Fullstendig tørr etter 14 dager

 
 
 
 
 

Yris hotell, 6870 Olden

Prosjektsted: Yris hotell, 6870 Olden

 

Utført: 1981

 

Kommentarer:

Reparasjon av sprekker i betongen med Xypex

 
 
 
 
 

Trengereid Fabrikker AS

Prosjektsted: Trengereid Fabrikker AS, 5237 Trengereid

 

Utført: 1980

 

Kommentarer:

Saltvannlekkasje gjennom gulv og vegger ble stoppet med Ultra Plug og Concentrate.

Storhaugen høydebasseng, Kirksæterøra, Hemne Kommune

Prosjektsted: Storhaugen høydebasseng, Kirksæterøra, Hemne Kommune

 

Entreprenør: Jostein Fløttum AS

Utført: Høsten 2003

 

Kommentarer:

Rehabilitering av betong og tilbygg med nytt ventilkammer  på Storhaugen høydebasseng.  Tettet med Xypex Concentrate og Xypex Modified. Sprøytet med Gamma Cure for å beholde fuktigheten i betongen under prosessen.

Voss Sjukehus

Byggherre: Helse Bergen 

Entreprenør: Allbetong AS 

Utført: 2009

 

Kommentarer:

Vanntetting av 5 stk balkonger med 1 strøk Xypex Concentrate reparasjon av sprekker og bom med Xypex Concentrate og Pach & Plug totalt 200 m2 balkonger

Ny betongflåte Blom fiskeoppdrett, Øygarden

 

Prosjektsted: Ny betongflåte Blom fiskeoppdrett, Øygarden

 

Entreprenør: Allbetong as

Utført: 2001

 

Kommentarer:

Liten lekkasje fra riss i bunnen av flåten på grunn av sjøvann og høyt mottrykk. Xypex Patch & Plug og Xypex Concentrate drypack ble lagt i furene og overslammet med Xypex Concentrate. Dette bildet er tatt 20 dager etter reparasjonen. Lekkasjen er stoppet opp og betongen har begynt å tørke opp.

 
 
 
 
 
 
 

Matre Havbrugsstasjon   

Prosjektsted:  Matre Havbrugsstasjon   

 

Byggherre: Statsbygg 

Utført: 2006

Entreprenør: Allbetong AS 

 

Kommentarer:

Sprekkreparasjoner med Xypex Pach & Plug og Xypex Concentrate

 
 

Garasjeanlegg Åsane

Prosjektsted: Garasjeanlegg Åsane

 

Entreprenør: Allbetong as

Utført: 2003

 

Kommentarer:

Tetting av dekke fra innside. Sprekker og revner ble tettet med Xypex reparsjonsprodukter.

 
 
 
 
 

Garasjer under boligblokk Midtun, Bergen

Prosjektsted: Garasjer under boligblokk Midtun, Bergen

 

Entreprenør: Allbetong as

Utført: 2002

 

Kommentarer:

Lekkasje fra revner ble reparert underfra. Revnene fures opp til U-fuge 2-3 cm dyp. Fugen fylles og komprimeres med Xypex Concentrate og Patch & Plug

Eldre betongflåte ved Solun Verft i Sogn og Fjordane

Prosjektsted: Eldre betongflåte ved Solun Verft i Sogn og Fjordane.

 

Entreprenør: Allbetong as

Utført: 2002

 

Kommentarer:

Betongdekket på flåten var oppsprukket og hadde lekkasjer. Dekket ble slammet med Xypex Concentrate og sprayet over med Gamma cure