Vann- og avløpskummer blir som ny – uten graving

Vi fornyer kummer og fjerner infiltrasjon, sprekker eller setteskader forårsaket av frost/tele eller belastninger fra trafikk ol. Nodig gjør inngrep og reparasjon uten gravearbeid, uten å skade vei og uten å påvirke miljøet.

Vann og avløpskummer blir som ny uten graving