Velkommen til Norteknikk AS

Vi har lang erfaring innen fuktsikring av betong / grunnmur, og utfører innvendig og utvendig fuktsikring av bygninger med spesialprodukter fra Xypex. Samt at vi også driver med gravearbeider, rørinspeksjon, kjerneboring og betongsaging, fuktsøk, muggsopp prøvetaking med analyser og Tørrisrengjøring 

Scroll to Top