Korgfjelltunnelen Vefsn

Arbeid utført

2003

Arbeidsbeskrivelse

Prosjektsted: Korgfjelltunnelen, Vefsn 

Byggherre: Statens vegvesen Nordland  

Entreprenør: Leonard Nilsen AS / Con- Seal AS 

 

Kommentarer: I et område med vesentlig vanngjennomtrengning ble Xypex Admix tilsatt C55 MA sprøytebetong og et ca. 6 cm tykt lag med betong ble sprøytet direkte på fjellet. På 2 steder hvor det var konsentrert lekkasje ble Xypex Patch & Plug påført. Dette område er i dag helt tett. Et område ble også tettet med Xypex Admix våren 2003 

 

Produker som er brukt: