Løsningsforslag:
 1. Bore tett i tett med hull i sprekker og i skjøter mellom gulv/vegg/hjørner og evt mellom ny og gammel betong, meisle gjennom hullene slik at du for en en U-formet fuge à 3x3 cm (1,5cm på hver side av sprekk, og ca. 3-4 cm dyp) og fjerne rivemasser/støv med støvsuger.
 2. Hvis maling på areal, må dette slipes bort med betongsliper.
 3. Rengjøre ALL areal med høytrykkspyler hvis mulig. fjern overflatevann. All areal må være rengjort før påføring av produktene.
 4. Slamme fugen med Xypex Concentrate  (fugen skal være fuktig, men ingen overflatevann)
 5. Fylle fuge ca. 50-60 % full med Xypex Concentrate DRY-PACK. Dry-pak består av 1 del vann og 6 del Xypex concentrate, Dry-Pack skal kompirmeres, se video: 1) https://www.youtube.com/watch?v=XsKWCFH-FJc    video 2) https://www.youtube.com/watch?v=vDOg9i5SQAg
 6. Slamme Fugen igjen Concentrate og La herde i 10 min. 
 7. Fyll fugen med Xypex Patch n` Plug  ( 1 - 1,5 del vann til 4 del pulver ) Bland ca. 30 sek og vær snar med på få pluggen i fugen. Bland små blandinger. OBS!!! HERDER FORT. Prøv å få litt ru overflate på slik at murpussen for god vedheft.
 8. Påfør murpuss på vegger. WEBER M5 Mur og pussmørtel på areal som ikke har murpuss.  Gjelder spesielt lettbetong som Leca etc.
 9. La murpussen herde til neste dag.
 10. Fukt lett på all areal og slamme med Xypex Concentrate og la herde i 4-7 timer til massen har satt seg
 11. Fukt lett og slamme på Xypex Modified 
 12. Holdes fuktig i minst 2 dager (helst 7 dager) ved å spraye rent vann på behandlet areal minst 4 gang pr dag. Dekk til med plast for å holde på fuktigheten, ca. 1 time etter andre strøk er påført eller når andre strøk er nok overflate-tørr til at plast ikke fester seg på behandlet areal.
Dekke til med plast er ikke nødvendig så lenge du kan spraye på vann på behandlet areal minst 4 ganger pr dag  i minimum 2 dager. Men bare en fordel med plast for da gror krystallene mye fortere. 
 
Les også produktbladene for de aktuelle produktene her før oppstart, :  http://xypex.com/norway/products
 
Blandingsforhold:
Xypex Concentrate:
2 del vann
5 del pulver
Hell vann i bøtten og deretter Xypex concentrate, miks ca. 1 min, vent ca. 30-60 sekunder, miks ca. 2 minutter.
Denne blandingen må påføres innen 20 minutter
 
Xypex Modified har samme blandingsforhold og må brukes innen 20 minutter.
 
Xypex Patch n Plug:
1 del vann
3,25 - 3,5 del pulver
Hell vann i bøtten og deretter Xypex Patch n Plug. Se produktblad for mer informasjon
 
* Bruk verneutstyr ( heldekkende klesplagg, støvmask under blanding, vernebriller og gummihansker )
* Anbefaler å lese sikkerhetsdatablad samt produktblad før du setter i gang med arbeidet