Vannverk Kleppe Hordaland

Arbeid utført 1983 Arbeidsbeskrivelse Vannverk Kleppe Hordaland  Prosjektsted: Vannverk, Kleppe, Hordaland  Utført: 1983    Kommentarer:  Vannlekkasje på flere steder i tunneler og tanker   i dette vannverksprosjektet på grunn av sprekker   og feil i betongen. Alle lekkasjene ble effektivt   tettet med Xypex.    Xypex Concentrate Xypex Modified Xypex Patch n Plug Andre prosjekter

Aktuell Elektriske AS Drammen

Arbeid utført 2019-2020 Arbeidsbeskrivelse Aktuell Elektriske AS Drammen  Prosjektsted: Aktuell Elektriske AS, Drammen .  Utført: 1982  Entreprenør: Atle Skansen AS     Kommentarer:  Tetningsarbeider med Xypex ble utført da det var store lekkasjer i vegger og gulv, ca. 1500 m2 med meget godt resultat. Tetningsarbeidet ble utført under til dels stort vanntrykk. Forbruk ca. 10 tonn Xypex  Produker som er brukt: Xypex Concentrate …

Aktuell Elektriske AS Drammen Les mer »

Korgfjelltunnelen Vefsn

Arbeid utført 2003 Arbeidsbeskrivelse Prosjektsted: Korgfjelltunnelen, Vefsn  Byggherre: Statens vegvesen Nordland   Entreprenør: Leonard Nilsen AS / Con- Seal AS  Kommentarer: I et område med vesentlig vanngjennomtrengning ble Xypex Admix tilsatt C55 MA sprøytebetong og et ca. 6 cm tykt lag med betong ble sprøytet direkte på fjellet. På 2 steder hvor det var konsentrert lekkasje ble Xypex Patch & Plug påført. Dette område er …

Korgfjelltunnelen Vefsn Les mer »

Diverse Xypex prosjekter

Korgfjelltunnelen Vefsn  Prosjektsted: Korgfjelltunnelen, Vefsn  Byggherre: Statens vegvesen Nordland   Entreprenør: Leonard Nilsen AS / Con- Seal AS  Kommentarer: I et område med vesentlig vanngjennomtrengning ble Xypex Admix tilsatt C55 MA sprøytebetong og et ca. 6 cm tykt lag med betong ble sprøytet direkte på fjellet.På 2 steder hvor det var konsentrert lekkasje ble Xypex Patch & Plug påført. Dette område er i dag helt …

Diverse Xypex prosjekter Les mer »

Statoil (Equinor) Medkila Harstad

Arbeid utført 2017 Arbeidsbeskrivelse Vanntetting av av betongvegger i kjeller/kulvert og garasjeanlegget til Equinor tidligere kontorbygning Medkila Harstad Produker som er brukt: Xypex Concentrate Xypex Modified Xypex Patch n Plug Andre prosjekter

Garasjeanlegg Østre Skolepark Bodø

Arbeid utført 2019-2020 Arbeidsbeskrivelse Vanntetting av skjøter mellom betongelementer  Problemer at vann som drypper og  skader lakken på bilene Produker som er brukt: Xypex Concentrate Xypex Modified Xypex Patch n Plug Andre prosjekter