Saltutslag i betong og murverk

Saltutslag kan være et tegn på at det er fukt i muren.

Saltutslag på grunnmur

I kjemi, saltutslag er overføringen av salt til overflaten av et porøst materiale, hvor det danner et belegg. Det vesentlige fremgangsmåten omfatter oppløsning av en innvendig holdt salt i vann, eller av og til i et annet løsningsmiddel . Vannet, med saltet nå i oppløsning, migrerer til overflaten, og deretter fordamper og etterlater et belegg av saltet.

Saltutslag kan forekomme i naturlige og bygde omgivelser. På porøse byggematerialer , kan den også bare være en kosmetisk problem (saltutslag som forårsaker flekker), men noen ganger kan det indikere indre strukturell svakhet.

Problemet kan normalt løses. Fungerer ikke dreneringen bør det utbedres eller bruke alternative metoder. Alternative metoder er innvendig behandling med krystallinske produkter som for eksempel Xypex fra Canada eller det trådløse Ombrello systemet fra Home-Dry GmbH fra Sveits.

Xypex krystallinske teknologi blitt brukt over hele verden for betongtetting, beskyttelse samt forlenge holdbarheten av betong, i alle klima og i en rekke bygge situasjoner. Xypex er spesifisert og anvendt på tusenvis av store betongkonstruksjoner rundt om i verden samt vært representert i Norge siden begynnelsen av 1980. For mer informasjon om Xypex, se www.vanntetting.no

Xypex Norge

Den trådløse OMBRELLO® vegg tørkesystem tørker fuktige vegger ved hjelp av elektro fysiske prosesser. Det forhindrer absorpsjonsevnen i vegg konstruksjon og transporterer fuktighet som trenger gjennom fra siden eller stiger opp nedenfra som et resultat av kapillære effekter tilbake i jorden. For mer informasjon om Ombrello, se Home-Dry  ( kan velge mellom flere forskjellige språk)

home-dry Norge

Fukt i huset like farlig som passiv røyking

– Det er viktig å ta fuktproblemer i hus på alvor. Ser man bort fra kreft, viser forskning at fukt i hus gir samme grad av økt forekomst for luftveisinfeksjoner og allergiske reaksjoner som passiv røyking

Dårlig inneklima kan gi dårlig helse

Godt inneklima er viktig både for helse og trivsel. Inneklimaforhold som dårlig temperaturkontroll og mangelfull ventilasjon kan påvirke skoleprestasjoner og arbeidsevne, gi mistrivsel og i enkelte tilfelle utløse eller forverre sykdom.

Folkehelseinstituttet har publisert inneklimarapporten 2015. Rapporten inneholder anbefalte normer for inneklima, praktiske råd og en oppdatert kunnskaps oppsummering på fagområdet.

Inneklimarapporten 2015 fra Folkehelseinstituttet