kalkutslag

Statoil (Equinor) Medkila Harstad

Arbeid utført 2017 Arbeidsbeskrivelse Vanntetting av av betongvegger i kjeller/kulvert og garasjeanlegget til Equinor tidligere kontorbygning Medkila Harstad Produker som er brukt: Xypex Concentrate Xypex Modified Xypex Patch n Plug Andre prosjekter

Garasjeanlegg Østre Skolepark Bodø

Arbeid utført 2019-2020 Arbeidsbeskrivelse Vanntetting av skjøter mellom betongelementer  Problemer at vann som drypper og  skader lakken på bilene Produker som er brukt: Xypex Concentrate Xypex Modified Xypex Patch n Plug Andre prosjekter