Vannverk Kleppe Hordaland

Arbeid utført

1983

Arbeidsbeskrivelse

Vannverk Kleppe Hordaland 

Prosjektsted: Vannverk, Kleppe, Hordaland 

Utført: 1983 

 

Kommentarer: 

Vannlekkasje på flere steder i tunneler og tanker 

 i dette vannverksprosjektet på grunn av sprekker 

 og feil i betongen. Alle lekkasjene ble effektivt  

tettet med Xypex.