Xypex spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar om Xypex

Xypex er et ikke giftig, kjemisk behandling for vanntetting og beskyttelse av betong. Xypex primære og mest karakteristiske ytelse trekk er dens enestående evne til å generere en ikke-oppløselig krystallinsk formasjon dypt i porene og kapillærgangene av betong – en krystallinsk struktur som permanent forsegler betong mot inntrenging av vann og andre væsker fra hvilken som helst retning. Xypex krystallinske produkter er tørt pulver som består av Portland sement, silica sand og mange aktive, proprietære kjemikalier.

Denne unike krystallstrukturen hindrer gjennomtrengning av
vann eller andre væskesubstanser selv under ekstremt
hydrostatisk trykk. Xypex blir en vesentlig del av selve
betongmassen. Xypex behandlingen er i stand til å motstå
ekstremt hydrostatisk trykk og gir langtids varighet til
betongstrukturen.

Alle typer betongkonstruksjoner

Kan også brukes på lettbetong som leca og lignende, men viktig at det er påført murpuss ( ikke kalkbasert 50/50) 

Merk at Xypex fjerner ikke selve årsaken til proplemet, men stopper vanninntregning

Krystallveksten som Xypex genererer i betongen hindrer inntrengning av vann og kjemikalier, og reduserer dermed i høy grad risikoen for rustdannelse på armeringsstål

Bruk av Xypex betyr permanent holdbarhet, i motsetning til de
fleste andre systemer. Dens unike, dendrittiske krystallvekst vil
ikke bli nedbrutt under normale forhold. Xypex har en
omfattende database med suksessfulle prosjekter tilbake til
tidlig på 1970 tallet. Brukt på tusenvis av prosjekter over hele verden

Ja. Ved å stoppe inntrengning av vann i betongen, hjelper
Xypex med å beskytte betongen fra den skadelige effekten av
gjentatte perioder med frost og smelting. Dette utelukker ikke
eller erstatter bruken av tilsetningsstoffer i selve
betongen, stoffer som spesielt utviklet for å begrense skade fra
frost og smelting.

Xypex er ikke utviklet for å bremse brann eller for å
beskytte betong fra å bli utsatt for brann. Det bør nevnes at der
er ingen komponenter i Xypex som er brennbare eller som
bidrar til å spre flammer. Xypex kan tåle inntil 1530 grader
Celsius. Vi har også notert at Xypex kan være en fordel under
noen omstendigheter der betongen blir utsatt for ekstreme
temperaturer ved å redusere vanninnholdet i betongunderlaget.

Xypex hindrer inntrengning av slike aggressive kjemiske
oppløsninger. Videre, fordi Xypex er kjemisk og er
motstandsdyktig overfor stoffer i pH området fra 3-12 ved
konstant kontakt, vil den hjelpe på å beskytte betongen når den
er utsatt for av-isings kjemikalier.

Nei, Xypex inneholder ingen flyktige, organiske forbindelser
(VOC) og kan brukes trygt i avlukkede områder.
Xypex produkter er blitt testet for gift, og om det kan være i
kontakt med drikkevann, testet av flere uavhengige organer i
verden. I hver test, har Xypex vist at den ikke er giftig, og at
den ikke inneholder ingredienser eller bestanddeler som er
skadelig for drikkevann. Godkjenning av Xypex er gitt av flere
Regjerings/ eller uavhengige testmyndigheter, herunder:

 • NSF, Standard NSF 61 ” Drinking Water System
  Component – Health Effects”, USA
 • DWI, Drinking Water Inspectorate, United Kingdom
 • Singapore Institute of Standards and Industrial Research
 • Japanese Food Research Laboratories ( Water Quality
  Test according to Tap Water Act) Japan
 • Australian Water Quality Centre, Australia
 • State Health Institute & Center for Drinking Water,
  Czech Republic
 • Mairie De Paris, Research Center for the Control of
  Water, France
 • WHMIS, Workplace Hazardous Materials Information
  System, Canada

Xypex er også brukt i mange akvariumstanker og i dyrehager
der fisk og dyr trenger et rent og sunt tilholdssted. Det er viktig
å være oppmerksom på at Xypex`s belegg er alkalisk og at
vannet i tanker derfor må testes for å sikre at dens pH balansen
som er nødvendig blir etterkommet før fisk og planteliv blir
plassert.

 • DIBT, Building Code Authority, Germany
 • CEBTP, Cahier Des Charges, France
 • BBA, Britgish Board og Agrèment, United Kingdom
 • Certificate of Approval,Building Code
  Authority,Sweden
 • Finnish Building Code Authority, Finland
 • SBCCI Public Safety Testing, International Building
  Code, USA

How to configure HowTo Schema in UAE?

So to get started, you will just need to drag-n-drop the How-to Schema widget in the Elementor editor. The How-to Schema widget can be used on pages which contain a How-to in their title and describe steps to achieve certain requirements.
Total Time Needed: 30 minutes
Total Cost: 69 USD

Required Tools:

- A Computer.
- Internet Connection.
- Google Structured Data Testing Tool.

Things Needed?

- A WordPress Website.
- Elementor Plugin.
- UAE Plugin.

Steps to configure the How-to Schema widget:

Step 1 : Enter the HowTo Schema title you want
Enter the title to your HowTo Schema
Step 2 : Enter the HowTo Schema description and add a relevant image
Enter the HowTo Description with a relevant image to your description.
Step 3 : Configure the Advanced settings. ie Total Time, Estimated Cost, Materials, Tools
Enter Total Time, Estimated Cost, Tools & Materials
Step 4 : Enter the Steps for your HowTo Schema
Steps for your HowTo Schema instructions. It can be a single step (text, document or video) or an ordered list of steps (itemList) of HowTo Step.
Scroll to Top